Κατασκευή Description

Οι προσθήκες – αποστάτες τροχών βελτιώνουν τη γεωμετρία του αυτοκινήτου σε συνδυασμό πάντα μιας ολοκληρωμένης βελτίωσης του αυτοκινήτου.

Εμείς αναλαμβάνουμε να κατασκευάσουμε τις δικές προσθήκες – αποστάτες τροχών με κατάλληλες προδιαγραφές υλικών και διαστάσεις για οποιοδήποτε αυτοκίνητο.

Δείτε όλες τις κατασκευές για αυτοκίνητο.